satokionish

Eizan Okuda with his tea ceremony troupes-2024 group exhibition

  20 April (sat)〜 8 May(wed)    4/25 close 会場:ギャラリー陶園 Gallery TOUEN Shigaraki   AM10:00 〜 PM17:00     Tel:0748-82-1495 883−1,Nagano,Shigaraki,Koka,Shiga, 5291851 Eizan Okuda -Tea masterSatoki Onishi, Makoto Kameishi, Yoshihiro Sako, Nozomu Shinohara, Aiko tsumori,Yoshimi Shimada, Masando Hirakane. Kimiko Matsuyoshi, RurikoMIyamoto, Hiroyuki Yamada

Two persons Exhibition

Satoki Onishi (Shigaraki ceramic ware) & Wakako Nakanishi (jewelry accessory) June 25(sat)-30(thu) 2022 11:00-18:00 Gallery YOU at Shizuoka-shi 11:00-18:00 2-6-17 Takajyou Aoi-ku Shizuoka-city Shizuoka-pref 051-251-6787 DM