Works /

Shigaraki ware 12 artest ExhibitionⅡ

2021 ,May 7(fri)〜13(Thu)
Kakiden Gallery Shinjyuku, Tokyo
柿傳ギャラリー 東京都新宿区新宿3-37-11